03 فروردين 1402 ساعت 03:14

فایل های آموزشی

کلیپ های آموزشی

پوستر و پمفلت

        نام          سمت            مشخصات        
دکتر سجاد علی پور کارشناس نظارت بر امور دارویی

 مدرک: دکتری حرفه ای داروسازی

شماره تماس : 42340633-034 داخلی 403

ایمیل :  -

دکتر مرضیه زیدآبادی کارشناس نظارت بر توزیع داروهای مخدر

 مدرک: دکتری حرفه ای داروسازی

شماره تماس : 42340633-034 داخلی 413

ایمیل :  -

جواد محمودآبادی انباردار داروهای مخدر

 مدرک: فوق دیپلم تاسیسات

شماره تماس : 42340633-034 داخلی 409

ایمیل :  -

علی آران

 

توزیع داروی مخدر - کالای قاچاق

 مدرک: کارشناس صنایع غذایی

شماره تماس : 42340633-034 داخلی 409

ایمیل :  -

 

 

  

Back to Top

Template Design:Dima Group